הרכב פאי התפוחים

חלק תחתון ועליו מילוי פאי התפוחים