שלב שתיים עשרה – מוציאים את עוגית הבראוני וממתינים שתצטנן מעט