שלב חמש עשרה – מפזרים שכבה אחידה של הבייגלה המומלח המצופה בשוקולד