קורנפלקס של אלופים!

מה שוגי יא ליצן?!? זה קורנפלקס של אלופים.